Szeretettel köszöntünk minden kedves Látogatót a Gárdonyi Géza

 Katolikus Általános Iskola és Óvoda megújult honlapján!


Beiratkozáis tájékoztatónkat ITT tekinthetik meg!

 Intézményünk bemutatása


Székhely: Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola

                        Balaton, Kossuth út 80.

Feladatellátási helyek:

 • Balatoni Iskola székhely
 • Borsodszentgyörgyi tagiskola
 • Mikófalvi telephely
 • Balatoni tagóvoda
 • Borsodszentgyörgyi tagóvoda

 

 Fenntartó:      Egri Főegyházmegye

Célunk: Segítsük a diákokat, hogy a keresztény értékrendre építve művelt emberré, gazdag személyiséggé, Istent és embertársait szerető felelős polgárrá, tisztességes és boldogságra képes emberré váljanak.

Oktató munka:

 • Az oktatás az intézmény Pedagógiai Programja alapján folyik, az érvényben lévő törvényi szabályozásoknak megfelelően.

 • A gyerekek képességeinek megfelelő differenciált oktatás.

 • Hit- és erkölcstan oktatás minden évfolyamon.

 • A tanulók nagy számban vesznek részt versenyeken, melyekre a pedagógusok segítenek a felkészülésben.

 •  A felső tagozaton a gyerekek az osztályfőnök irányításával ismerkednek a középiskolákkal. A középiskolák előkészítő feladatsorainak megoldásával, a versenyeken való részvétellel is készülünk a felvételire. A versenyeken döntőbe jutott és jól szereplő tanulóink felvételi kedvezményeket kapnak.

 • Angol és német nyelvet oktatunk: 1-8. osztályban angolt, az 5. osztálytól választható nyelvként németet is.

 • Csoportbontás informatika és nyelvi órákon a nagy létszámú osztályokban.

 • Táncoktatás heti 1 óra órarendben minden osztálynak.

Tanórán kívüli foglalkozások:

 • Délután tanulószobai foglalkozások, egyéni foglalkozások, szakkörök, ebédlehetőség

 • Énekkar

 • Sportkör

 • Úszótanfolyam

 • Zeneoktatás: zongora, furulya, gitár, trombita

 • Versenyekre való felkészítés

 • Korrepetálás

 • Fejlesztő foglalkozás

 • Diákönkormányzati programok

Bejárók ellátása: 

     A bejáró gyerekeket lakóhelyükről iskolabusszal utaztatjuk. Reggel, szünetekben és órák után tanári ügyeletet biztosítunk. Az iskolabuszok menetrendjét a beiratkozások, ill. jelentkezések után állítjuk össze.

Iskolánk helyiségei:

 • 8 tanterem, melyekben szaktantermeket alakítottunk ki: alsós termek, magyar, tánc, természettud., társ.tud. terem,

 • gépterem: 18 db számítógéppel és 16 fős beépített nyelvi laborral

 • képességfejlesztő szoba

 • igazgatói iroda, 1 nevelői szoba          

 • melegítő konyha, mellékhelyiségek

 • tornaterem